Mijn tweede blog

Dit is de blog waarop ik al mijn creativiteit kwijt kan. Was het eerst borduren en breien, nu is het alleen nog maar haken waarmee ik op dit moment bezig ben.
Ook schreef ik vele stukjes over mijn jeugd, gezin en allerlei andere zaken waarover ik iets kwijt wilde. Omdat ik die liever niet tussen mijn haakverhalen had staan, opende ik daarvoor een aparte blog. Tw. Avalon`s blog:
http://avalon045-avalon.blogspot.com/

This is my creative blog. First embroidery and knitting, now it`s all crochet. The little stories I wrote and write about my youth, family and all other things I want to write about are on my other blog called "Avalon". [see link above]. I am sorry these are just in Dutch, but if you are very curious just try Google translate.
According to this blog, it`s impossible to translate all the stories about my work. But I try to start translating the patterns. You can find the translations under the label "english pattern" . Up till now there are just seven, but I try to make more in the future.

maandag 14 oktober 2013

Granny: Welsh Rose

[for the english text please scroll down]

Deze granny ontwierp ik tijdens mijn vakantie in Wales en is gebaseerd op de Afrikaanse of Somalia bloem van Nadelspiel.com. De originele zeshoek versie vind ik fantastisch maar de vierkantversie met acht ipv. zes blormblaadjes vind ik jammergenoeg niet zo geslaagd. Door de twee bloemblaadjes meer om een vierkant te kunnen maken gaat hij behoorlijk bobbelen en dat gaat ook niet meer weg als je de latere toeren haakt. Ontzettend jammer, dus was er maar één oplossing. Zelf de hele granny gaan aanpassen.

Al werkende ging het toch even anders, want er er toch meer van mijzelf ingekomen dan ik verwachtte. Deze heeft een totaal ander middenstuk en is, waarvoor ik tenslotte begonnen was, helemaal plat. Ik heb voor het gemak in het patroon de kleurverdeling aangehouden van de granny op de foto, maar het is natuurlijk zeker zo leuk zelf met kleuren te gaan spelen.

De haakwijze aan het begin- en einde van de toer is als volgt:
Aan het begin van de toer 3 lossen voor 1 stokje, 2 lossen voor een half stokje of 1 losse voor 1 vaste. Aan het eind van de toer een halve vaste in de 3e losse [voor een stokje], in de 2e losse [voor een half stokje] of in de 1e losse [voor een vaste] .
Bij een kleurwissel altijd de oude draad afbreken en de nieuwe toer op de aangegeven plaats [zoveel mogelijk in de hoek] met de nieuwe kleur starten. Is er geen kleurwissel, dan met halve vasten naar een plaats haken waar gestart kan worden. Het aantal halve vasten moet wel zo weinig mogelijk zijn, want het geheel wordt er anders niet mooier op. Deze handelingen vermeld ik niet meer in het patroon.

Toer 1. [oranje]
Magische ring of 3 lossen tot een ring sluiten. In de ring: 1stokje, 1 losse, [8x].

Toer 2. [ofanje]
3 stokjes en 1 losse in de 1-lossenbogen. [8x]

Toer 3. [wit]
6 stokjes in in 1-lossenbogen [8x]

Toer 4. [blauw]
Begin met 1 vaste in het 2e stokje van één van de 6-stokjesgroepen van de vorige toer. Daarna ook op het 3e, 4e, 5e en 6e stokje 1 vaste haken. Als het goed is kom je dan precies tussen de 6-stokjesgroepen uit. Haak nu 1 stokje wat je insteekt om het middelste stokje van het groepje van 3 van toer 2. [zie ook de foto], Sla het 1e stokje van de volgende 6-stokjesgroep over en haak weer 5 vasten en 1 dieper ingestoken stokje. Haak zo de toer uit.

Toer 5. [geel]
Begin in de derde vaste [midden op het " bloemblaadje"] en haak hierin [2 stokjes, 2 lossen, 2 stokjes =hoek], tussen de hoeken: 2 halve stokjes, 1 stokje [op het dieper ingestoken stokje], 1 halfstokje, 3 vasten, 1 halfstokje, 1 stokje [op het dieper ingestoken stokje], 2 halve stokjes, en nu weer [2 stokjes, 2 lossen, 2 stokjes = de volgende hoek]. Uiteindelijk vormt deze toer het vierkant.

Toer 6. [geel-oranje]
Stokjes op de stokjes en in de hoeken 2 stokjes, 2 lossen, 2 stokjes in de 2-lossenboog.
Deze granny is vrij klein, maar de 6e toer kan je net zo vaak herhalen als nodig is om de gewenste grootte te bereiken.

Extra..........
Met vijf van deze grannies heb ik een tasje gemaakt. Leg de vijf vierkanten als het schema en naai ze aan elkaar. Ook de zijkanten sluiten, zodat ahw. een bakje ontstaat. Haak naar eigen idee er nog wat toeren bovenop. Ik heb als voorlaatste toer een gaatjestoer gehaakt.

Tw. 2 stokjes, 1 losse, 1 steek overslaan* tussen ** herhalen. Koordje erdoor en klaar!

Veel plezier met haken en succes ermee!Gemaakt: 20 juni 2013
Patroon gemaakt: 22 juni 2013
Ontwerp/bewerking: Willy Haarsma
WELSH ROSE

I designed this granny square during my holiday in Wales [U.K] and is based on the African or Somalian flower of Nadelspiel.com. I like the original [with 6 petals] very much, but the square version with 2 petals more, is far from flat, as it has too much stitches. The result of my attempts making it flat was an almost a complete new granny square.NOTES:
1-- I used the American crochet terms.
2-- I used my colourschedule in this pattern, but go if please and play with the colours [much more fun].
3-- At the beginning of the round make ch 3 for the first dc, ch 2 for the first hdc and ch 1 for the first sc.
4-- At the end of the round make a slst in the 3rd ch [dc] or 2nd [hdc] or 1st [sc].
5-- Colourchange: cut off thread and start the new colour as indicated. If not indicated try to start in the corner. If there is no colourchange and the new round starts close by go with slstitches to the place where you can start easily.
6-- I do not indicate these actions in the pattern anymore.

Round 1. [orange]
Magical circle or chain 3 and make a ring.
In the ring: 8x [1 dc, ch 1]

Round 2. [orange]
8x [3 dc in the ch-1 sp, ch 1]

Round 3. [white]
8x [6 dc in the ch-1 sp]

Round 4. [d.blue]
Start with 1 sc in the 2nd dc of the 6-dc-group of the previous round. After that 1 sc on the 3rd, 4th, 5th an 6th dc of the precious round. If you did it right you`ll end between the two 6 dc-groups. Now make 1 dc around the middle dc of the 3 dc-group of round 2. So you insert deeper and it`s the blue one [see photo] which separates the two white petals. Skip the first dc of the next 6 dc-group and make 5 sc on the next five of the 6 dc-group. Then a deeper dc. Do this till the end of the round.
That was the hardest part of the work. Also for me to translate :-)

Round 5. [Yellow]
Start on the 3rd sc [in the middle of the petal] and make [2 dc, ch 2, 2 dc =corner]. Between the corners: 2 hdc, 1 dc [on the deeper one], 1 hdc, 3 sc, 1 hdc, 1 dc [on the deeper one], 2 hdc, and [2 dc, ch 2, 2 dc =next corner]. This round formes the square.

Round 6. [yellow]
1 dc on every dc, and in the corners in the ch-2 sp [2 dc, ch 2, 2 dc].
This granny is rather small and you can repeat this round as much as you like to make it bigger.


Extra...........
With five of these grannies you can make a little bag.
Use the scheme to sew the squares together. Close the sides as well and you`ll get a containershape.
I crocheted ca. four rounds on the top to make a better shape. In the penultimate row I made a round with holes =*2 dc, ch 1, sk 1 st*, **repeat. String a cord and hey presto, finished !!!


Please be warned that this pattern is not checked, so if you find a mistake, please let me know.
You can contact me via Ravelry.

Have fun and good luck !

Model made: 20 juni 2013
Pattern: 22 juni 2013
Design/adaptation: Willy Haarsma, The Netherlands

Geen opmerkingen:

Een reactie posten