Mijn tweede blog

Dit is de blog waarop ik al mijn creativiteit kwijt kan. Was het eerst borduren en breien, nu is het alleen nog maar haken waarmee ik op dit moment bezig ben.
Ook schreef ik vele stukjes over mijn jeugd, gezin en allerlei andere zaken waarover ik iets kwijt wilde. Omdat ik die liever niet tussen mijn haakverhalen had staan, opende ik daarvoor een aparte blog. Tw. Avalon`s blog:
http://avalon045-avalon.blogspot.com/

This is my creative blog. First embroidery and knitting, now it`s all crochet. The little stories I wrote and write about my youth, family and all other things I want to write about are on my other blog called "Avalon". [see link above]. I am sorry these are just in Dutch, but if you are very curious just try Google translate.
According to this blog, it`s impossible to translate all the stories about my work. But I try to start translating the patterns. You can find the translations under the label "english pattern" . Up till now there are just seven, but I try to make more in the future.

zaterdag 21 juni 2014

Allemaal granny-squares

Oef het werd wel weer eens tijd om een blogje te schrijven. Dat heb je ervan als je met een groot projekt bezig bent, er is domweg niet zoveel nieuws en in tussendoortje heb ik ook niet zoveel trek. In mijn hoofd marcheren de plannen nog wel steeds in slagorde achter elkaar aan, maar er is nog niets waarvoor ik "gevallen" ben. Ook hoop ik dat, als ik ergens voor val, het gemaakt kan worden van Zeeman Soft, want daar heb ik nog een bak van vol. Een volgende deken dubbeldraads? Hoewel wat moet ik in vredesnaam met al die dekens. Lekker warm is het wel, maar ik heb er helemaal geen vier nodig. De drie die ik straks heb is eigenlijk al teveel.

Maar goed, nog twee vierkanten omhaken met zwart en dan heb ik 30 African circle squares af. Die hoop ik dus morgen op de foto te zetten. Vijf dagen geleden moest ik het met 15 doen, dus als ik het zo eens bekijk, ben ik lekker opgeschoten. Dat komt denk ik een beetje door dat verhipte voetbal.

Mijn tweede projekt loopt helaas een beetje spaak. De Official Crafty Crochet Community Call 2014 komt nog steeds trouw elke zondag met één vierkant, maar mijn lichtroze katoen is helaas op. Bijkopen kan ik vergeten en via het net op jacht naar wat bollen daar heb ik geen zin in. Ik heb daarom besloten de eerste 25 vierkanten als kleedje aan elkaar te zetten. Morgen komt nummer 25 en zodra dat kleedje af is laat ik het wel zien. Hoe ik verder ga weet ik nog niet; ik sla in ieder geval de komende patronen op en zie dan in de toekomst wel wat ik ermee ga doen.


zondag 1 juni 2014

African Circle Square grannydeken-2

For the pattern in english language, please scroll down
Nu zijn de vierkanten op de foto echt helemaal klaar voor "massaproductie". Ook de laatste toer heb ik nu bepaald. Ik vind ze schitterend mooi en ben eigenlijk alleen een beetje ongerust om al die gaten die erin zitten. Vorige dekens heb ik altijd geprobeerd zo dicht mogelijk te maken, maar bij de laatste randen was het onmogelijk om van v-steken, die een basis hebben van 3 lossen, over te gaan naar 3 stokjes. Het werd echt te breed en ging lubberen. Dus moest ik genoegen nemen met 2 stokjes afgewisseld door een losse. Dat ging wel, maar heeft daardoor veel meer gaten. Zelfs bij de laatste vastenrand kon ik er niet onderuit. Maar goed, ik vind ze best mooi en ga zo door. Dus als je ff niets van me hoort, ben ik heerlijk bezig. 

Oh en ik zou het bijna vergeten. Hier is het patroon, wat toch weer ietsjes anders is als de andere vierkanten. Hopelijk staan er geen fouten meer in. Zoja, laat het even horen, dan verander ik het.

AFRICAN CIRCLE SQUARE GRANNYDEKEN

Kleuren: zwart, wit en de kleuren A en B.
Ik heb gebruikt Saskia van de Wibra, hknl. 4, en dan worden de vierkanten
een kleine 30x30 cm.

V-steken:
--v-stokje [1 stokje, 1 losse, 1 stokje in dezelfde steek]
--v-vaste [1 vaste, 1 losse, 1 vaste in dezelfde steek]
--v-halfstokje [1 half stokje, 1 losse, 1 half stokje in dezelfde steek].
--dubbel v-stokje [2 stokjes, 1 losse, 2 stokjes in dezelfde steek]

Patroon:

toer 1. [wit] sliert van 5 lossen, 8x [1 stokje, 1 losse] in de 1e losse.
toer 2. [kleur A] 8x [v-stokje, 1 losse, om de 1-losseboog]

toer 3+4=bloemblaadjes
toer 3. [kleur B] 8x [dubbel v-stokje, 1 losse] in de v-steken van de vorige toer.
toer 4. [kleur B] 8x [7 stokjes, 1 losse in de dubbele v-steken]

toer 5=zwarte rand om de bloem
toer 5. [zwart] 7x halve stokje op stokjes van de de bloemblaadjes, na het 7e stokje [tussen de bloemblaadjes] een dieper ingestoken stokje.

toer 6+7=witte cirkel
toer 6. [wit] Begin in het dieper ingestoken stokje van de vorige toer, met 1 v-stokje,
1 stokjes overslaan, 1 v-half stokje,
1 stokjes overslaan, 1x v-vaste,
1 stokjes overslaan, 1 v-halfstokje
1 stokjes overslaan, dan weer 1 v-stokje in het dieper ingestoken stokje. Haak de toer zo rond.
toer 7. [wit] In alle v-steken van de vorige toer een v-stokje

toer 8+9=vierkant maken
toer 8. [kleur B]
Begin de hoek in een v-stokje boven de v-vaste uit toer 6,
Haak daarin: [3 dubbele stokjes, 1 losse, 3 dubbele stokjes]
tussen de hoeken:
1 v-stokje in de volgende v-steek,
1 v-halfstokje in de volgende v-steek,
3 v-vasten in de volgende 3 v-steken,
1 v-halfstokje in de volgende v-steek,
1 v-stokje in het volgende v-steek, en dan komt de volgende hoek.
toer 9. [kleur B]
Hoek: [3 dubbele stokjes, 2 lossen, 3 dubbele stokjes],
verder van hoek tot hoek: 2 dubbele stokjes overslaan, 1 v-stokje tussen de stokjes,
2x v-stokjes in de volgende 2 v-steken,
3x v-halve stokjes in de volgende 3 v-steken,
2x v-stokjes in de volgende 2 v-steken,
in de ruimte 2 stokjes voor de hoek het laatste v-stokje en weer de hoek.
toer 10. [kleur A]
Hoek: [1 vaste, 2 lossen, 1 vaste]
Tussen de hoeken: in alle v-steken 1 vaste, 2 lossen.
toer 11. [kleur A]
Hoek: [2 stokjes, 2 lossen, 2 stokjes]
Tussen de hoeken: 2 stokjes om de 2 lossenboog, 1 losse,
toer 12+13, als toer 10+11 in wit
toer 14+15, als toer 10+11 in zwart
toer 16 [zwart]
Hoek: [2 vasten, 1 losse, 2 vasten], het eerstvolgende stokje overslaan,
Verder vasten in de stokjes, 1 losse boven de 1 losse van de vorige toer


I tried to make it without any mistakes, but that `s hardly impossible. So please let me know if something is wrong.


1-- I used the American crochet terms.
2-- I used my colourschedule in this pattern, but go if you please and play with the colours [much more fun].
3-- At the beginning of the round make ch3 for the first dc, ch2 for the first hdc and ch1 for the first sc.
4-- At the end of the round make a slst in the 3rd ch [dc] or 2nd [hdc] or 1st [sc].
5-- Colourchange: cut off thread and start the new colour as indicated. If not indicated try to start in the corner.
6-- I don`t mention these actions anymore in the pattern.

STICHES:
Aside from the normal stitches I used V-stitches. These are:
v-sc [1 sc, ch1, 1 sc in the same stitch], 
v-hdc [1 hdc, ch1, 1 hdc in the same stitch]
v-dc [1 dc, ch1, 1 dc in the same dv-dc [2 dc, ch1, 2 dc]. 

Round 1. [white] ch5, 8x [1 dc, ch1] in the first ch. 
round 2. [colour A] 8x [v-dc, ch1] in in ch1 spaces. 

round 3. [colour B] 8x [2 dc, ch1,  2 dc, ch1] into the v stitches. 
round 4. [colour B] 8x [7 dc into the dv-dc of the the prev.round]

round 5. [black] 7x hdc on the petalskips, 1 deeper inserted dc [after the 7th hdc, so between the petals] [see photo ].

round 6. [white] Start in the deeper inserted dc. 1 v-dc
Skip 2 dc, 1 v-hdc,
Skip 2 dc, 1 v-sc,
Skip 2 dc, 1 v-hdc
Skip 2 dc, 1 v-dc in the deeper inserted dc. Finish the round like this.
round 7. [white] In all v-stiches of the previous round 1 v-dc.

round 8. [colour B] Start in a v-dc above the v-sc of round 6 and make a corner. [3 tr, ch1, 3 tr]
Between the two corners:
1 v-dc in the next v-stitch
1 v-hdc in the next v-stitch
3 v-sc in the next 3 v-stitches
1 v- hdc in the next v-stitch
1 v-dc in the next v-stitch, and then the next corner.
round 9. [colour B] Corner: [3 tr, ch-2, 3 tr.]
From corner to corner : 
skip 2 dc, 1 v-dc,
2x v-dc in the next two v-stitches,
3x v-hdc in the next 3 v-sc of the prev.round
2x v-dc in the next two v-stitches.
1 v-dc between the first and second of the three dc before the corner
and again the the corner.

round 10. [colour A] Corner: [ 1 sc, ch2, 1 sc] 
Between the corners: in all v-stitches 1 sc, ch2
round 11. [colour A] Corner: [ 2 dc, ch2, 2 dc]
Between the corners: 2 dc, ch1 in the ch2 spaces, 

round 12+13. As rnd 10+11, in white.
round 14+15, As rnd 10+11, in black
round 16 [black] Corner [2 sc, ch1, 2 sc]
Between the corners 2x 1 sc in the next 2 sc and ch1 between them.