Mijn tweede blog

Dit is de blog waarop ik al mijn creativiteit kwijt kan. Was het eerst borduren en breien, nu is het alleen nog maar haken waarmee ik op dit moment bezig ben.
Ook schreef ik vele stukjes over mijn jeugd, gezin en allerlei andere zaken waarover ik iets kwijt wilde. Omdat ik die liever niet tussen mijn haakverhalen had staan, opende ik daarvoor een aparte blog. Tw. Avalon`s blog:
http://avalon045-avalon.blogspot.com/

This is my creative blog. First embroidery and knitting, now it`s all crochet. The little stories I wrote and write about my youth, family and all other things I want to write about are on my other blog called "Avalon". [see link above]. I am sorry these are just in Dutch, but if you are very curious just try Google translate.
According to this blog, it`s impossible to translate all the stories about my work. But I try to start translating the patterns. You can find the translations under the label "english pattern" . Up till now there are just seven, but I try to make more in the future.

donderdag 8 oktober 2015

Afrikaanse bloem ster

[for the english pattern, please scroll down]

Wie mijn werk een beetje gevolgd heeft, weet dat ik de afrikaanse bloem een schitterend model vind en dat het de basis is geweest voor verschillende van mijn eigen bewerkingen en ontwerpen. Ik begon met wat kleine onderzetters, die uiteindelijk uitgroeide tot twee grotere mandala`s. Later bewerkte ik de op het net gevonden granny square, tot twee plattere versies. Uiteindelijk ontwierp ik een 20 cm versie, waarvan ik een deken maakte. [Van het grootste deel van deze modellen zijn de patronen terug te vinden onder "labels"]

Toen ik dus gisteren op het net een ster tegen kwam met in het hart eveneens een afrikaanse bloem, kon ik het echt niet laten. Zeker met de kerstdagen in het vooruitzicht moest ik die gaan uitproberen. Het patroon stond, helaas zonder ontwerper, alleen als You Tube filmpje op het net. Dat was dus pech, want van een filmpje haken vind ik een ramp. Maar goed, al hakende liet ik meteen bij eerste ster een [volgens mij] niet passende toer weg en was het filmpje snel vergeten. Binnen de kortste keren was ik heerlijk aan het experimenteren met model en kleuren. Dit is mijn resultaat van een platte ster, maar er kan natuurlijk veel meer mee gedaan worden. Door er twee met de zijkanten aan elkaar te haken en hem daarna te vullen wordt het een mooie hangdecoratie voor kerstboom of kamer. Ook lijkt me de ster, met hele dunnen draad gehaakt, geschikt voor decoratie op kerstkaarten.


Hopelijk klopt het allemaal een beetje en zo niet, laat het me ajb even weten. 
Ik schrijf de patronen hieronder. Dat moet volgens mij geen problemen opleveren. Het patroon van de afrikaanse bloem is traditioneel en wie het idee van de ster heeft gepubliceerd kan ik niet achterhalen. De verdere veranderingen en toepassingen zijn van mijzelf. Mocht iemand moeite hebben met de publicatie laat het me dan horen. Dan komen we er zeker uit.AFRIKAANSE BLOEM STER

Algemeen:
1-- De ster wordt in het rond gehaak. 
2-- De haakwijze aan het begin- en einde van de toer is als volgt:
Aan het begin van de toer 3 lossen voor 1 stokje, 2 lossen voor een half stokje of voor 1 vaste 1 losse.
3-- Aan het eind van de toer een halve vaste in de 3e losse [voor een stokje], in de 2e losse [voor een half stokje] of in de 1e losse [voor een vaste]
4-- Bij een kleurwissel altijd de oude draad afbreken en de nieuwe toer op de aangegeven plaats [zoveel mogelijk in de hoek] met de nieuwe kleur starten. Is er geen kleurwissel, dan met halve vasten naar een plaats haken waar gestart kan worden. Het aantal halve vasten moet wel zo weinig mogelijk zijn, want het geheel wordt er anders niet mooier op.
5-- Verder is het patroon, behalve toer 1 voor zowel 5puntsster als 6puntsster hetzelfde.
6-- De 5puntsster kan een beetje gaan trekken, dat heb ik helaas nog niet kunnen oplossen.

Toer 1.
begin in een magische ring of maak een ketting van 4 lossen en sluit die tot een ring.

Toer 2.
5x [2 stokjes, 2 lossen] of 6x [2 stokjes, 1 losse] in de ring.

Toer 3.
5x of 6x: in elke 1 of 2-losseboog [2 stokjes, 2 lossen, 2 stokjes]
Toer 4.
5x of 6x: [in elke 2-lossenboog 7 stokjes, 1 losse]

Toer 5.
op elk stokje een vaste [7x], en tussen de bloemblaadjes [dat zijn die boogjes van 7 stokjes] 1 stokjes wat je insteekt in ronde 3. [zie foto]

Toer 6.
begin in het dieper ingestoken stokje met een halve vaste,
1 vaste, 1 halfstokje, 1 stokje, in de volgende drie steken,
[2 dubbelstokjes, 2 lossen, 2 dubbelstokjes =punt] in de 4e vaste van het bloemblaadje,
1 stokje, 1 halfstokje, 1 vaste in de volgende 3 steken,
dan weer een halve vaste in het volgende dieper ingestoken stokje.
Dit rondom herhalen en de 5punt of 6punt ster ontstaat.

Toer 7.
Rondom vasten, behalve:
een halve vaste op de halve vaste van de vorige toer
in de lossenbogen op de punten: [1 vaste, 3 lossen, 1 vaste]

Succes ermee!! 

AFRICAN FLOWER STAR

Notes:
1-- I used the American crochet terms.
2-- At the beginning of the round make ch 3 for the first dc, ch 2 for the first hdc and ch 1 for the first sc.
3-- At the end of the round make a slst in the 3rd ch [dc] or 2nd [hdc] or 1st [sc].
5-- Colourchange: cut off thread and start the new colour as indicated. If not indicated try to start in the corner. If there is no colourchange and the new round starts close by go with slstitches to the place where you can start easily.
6-- I do not indicate these actions in the pattern anymore.
Except for row 2, the pattern for the 5-pointstar or the 6-pointstar is exactly the same.

Round 1.
Start with a magical ring or with a ch-4 closed to a ring.

Round 2.
5x [2 dc, ch-2] or 6x [2 dc, ch-1]

Round 3.
5x in the ch-2 spaces or 6x in the ch-1 spaces [2 dc, ch-2, 2 dc]

Round 4.
5x or 6x in the ch-2 spaces [7 dc, ch-1]

Round 5.
1 sc on every dc of the previous row [7x], between the petals [ie the 7 dc of row 4] make a dc inserted in the ch-2 space of round 3. [see picture]

Round 6.
Start in the deeper inserted dc with a hsc,
1 sc, 1 hdc, 1 dc in the next 3 stitches,
[2 trdc, ch-2, 2 trdc =point of star] in the 4th sc of the petal,
1 dc, 1 hdc, 1 sc in the next 3 stitches.
You are back now in the next deeper inserted dc and start again for 4 or 5 times.

Round 7.
Sc all around, except:
hsc on the hsc of the prev.round
in the point [1 sc, ch-2, 1 sc]

Succes and have fun !!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten