Mijn tweede blog

Dit is de blog waarop ik al mijn creativiteit kwijt kan. Was het eerst borduren en breien, nu is het alleen nog maar haken waarmee ik op dit moment bezig ben.
Ook schreef ik vele stukjes over mijn jeugd, gezin en allerlei andere zaken waarover ik iets kwijt wilde. Omdat ik die liever niet tussen mijn haakverhalen had staan, opende ik daarvoor een aparte blog. Tw. Avalon`s blog:
http://avalon045-avalon.blogspot.com/

This is my creative blog. First embroidery and knitting, now it`s all crochet. The little stories I wrote and write about my youth, family and all other things I want to write about are on my other blog called "Avalon". [see link above]. I am sorry these are just in Dutch, but if you are very curious just try Google translate.
According to this blog, it`s impossible to translate all the stories about my work. But I try to start translating the patterns. You can find the translations under the label "english pattern" . Up till now there are just seven, but I try to make more in the future.

woensdag 4 december 2013

Two Welsh roses

Twee granny squares in de "Welsh Rose-serie" was ik vergeten op deze blog te zetten. Vandaar alsnog een keertje terug naar juni 2013 toen ik deze beide mee terugbracht van mijn vakantie in het schitterende Wales. 

I forgot two granny squares in de the "Welsh Rose series. So again back to Wales and june 2013 from where I designed these squares and brought them home. See the translation after the dutch description.

WELSH ROSE IN A CIRCLE

De eerste vier toeren zijn hetzelfde als de Welsh Rose, maar ik was niet echt tevreden omdat het [in mijn geval rode] vastenrandje om de bloem heen niet zo best meer te zien was na het haken van toer 5. Zoals meestal blijft die ontevredenheid in mijn hoofd rondspoken en uiteindelijk heb ik een nieuwe roos gehaakt waarmee ik opnieuw ben gaan experimenteren om die rand wat beter zichtbaar te maken. Ook vond ik de eerste granny een beetje klein, dus kon ik daar meteen iets aan doen, want met het oog op een bijdrage voor het "granny groepsprojekt" moest het vierkant echt wat groter. Ik heb voor het gemak in het patroon weer de kleurverdeling aangehouden van de granny op de foto, maar het is natuurlijk zeker zo leuk zelf met kleuren te gaan spelen.


De haakwijze aan het begin- en einde van de toer is als volgt:
Aan het begin van de toer 3 lossen voor 1 stokje, 2 lossen voor een half stokje of 1 losse voor 1 vaste. Aan het eind van de toer een halve vaste in de 3e losse [voor een stokje], in de 2e losse [voor een half stokje] of in de 1e losse [voor een vaste] .Bij een kleurwissel altijd de oude draad afbreken en de nieuwe toer op de aangegeven plaats [zoveel mogelijk in de hoek] met de nieuwe kleur starten. Is er geen kleurwissel, dan met halve vasten naar een plaats haken waar gestart kan worden. Het aantal halve vasten moet wel zo weinig mogelijk zijn, want het geheel wordt er anders niet mooier op. Deze handelingen vermeld ik niet meer in het patroon.

Toer 1. [groen-lijkt helaas blauw op de foto]
Magische ring of 3 lossen tot een ring sluiten. In de ring: 1stokje, 1 losse, [8x].

Toer 2. [groen]
3 stokjes en 1 losse in de 1-lossenbogen. [8x]

Toer 3. [geel]
6 stokjes in in 1-lossenbogen [8x]

Toer 4. [rood]
Begin met 1 vaste in het 2e stokje van één van de 6-stokjesgroepen van de vorige toer. Daarna ook in het 3e, 4e, 5e en 6e stokje 1 vaste haken. Als het goed is kom je dan precies tussen de 6-stokjesgroepen uit. Haak nu 1 stokje wat je insteekt om het middelste stokje van het groepje van 3 van toer 2. [zie ook de foto], Sla het 1e stokje van de volgende 6-stokjesgroep over en haak weer 5 vasten en 1 dieper ingestoken stokje. Haak zo de toer uit.

Toer 5. [rood]
*1 v. op de 3e vaste van de 6-stokjesgroep [midden op het blaadje], 3 lossen, 1 v. om het "diepe" stokje, 3 lossen*, tussen de ** herhalen tot de toer uit is.

Toer 6. [geel]
4 stokjes in elk 3-lossenboogje.


Toer 7. [groen]
*Tussen twee 4-stokjesgroepen haken [3 stokjes, 3 lossen, 3 stokjes =hoek],
1 losse, 3 halve stokjes na de volgende 4-stokjesgroep,
1 losse, 3 vasten na de volgende 4-stokjesgroep
1 losse, 3 halve stokjes na de volgende 4-stokjesgroep, 1 losse*, tussen de ** herhalen tot het einde van de toer.

Toer 8. [groen]
[3 stokjes, 2 lossen, 3 stokjes = hoek],
Tussen de hoeken:
sla 1 steek over, 2 stokjes op de volgende 2 steken,
2 halve stokjes tussen de 3-groep,
*sla 1 steek over, 2 halve stokjes op de volgende 2 steken,
2 halve stokjes tussen de 3-groep*, dit herhalen totdat je aangeland bent voor de 3-stokjesgroep van de hoek. Hiervan ook de eerste steek overslaan en dan 2 stokjes op de stokjes. Dan weer de hoek haken. Ga zo door tot het eind van de toer.

Succes!

Gemaakt: 28 juni 2013
Patroon: 28 juni 2013
Ontwerp: Willy Haarsma


WELSH ROSE IN A CIRCLE
As I wanted a bigger square and a wider edge around the flower I started working again on my Welsh rose model. The first four rows are the same as in the first model but after that it changes completely.

NOTES:
1-- I used the American crochet terms.
2-- I used my colourschedule in this pattern, but go if please and play with the colours [much more fun].
3-- At the beginning of the round make ch 3 for the first dc, ch 2 for the first hdc and ch 1 for the first sc.
4-- At the end of the round make a slst in the 3rd ch [dc] or 2nd [hdc] or 1st [sc].
5-- Colourchange: cut off thread and start the new colour as indicated. If not indicated try to start in the corner. If there is no colourchange and the new round starts close by go with slstitches to the place where you can start easily.
6-- I do not indicate these actions in the pattern anymore.

Round 1. [blue]
Magical circle or chain 3 and make a ring.
In the ring: 8x [1 dc, ch 1]

Round 2. [blue]
8x [3 dc in the ch-1 sp, ch 1]

Round 3. [white]
8x [6 dc in the ch-1 sp]

Round 4. [brown]
Start with 1 sc in the 2nd dc of the 6 dc-group of the previous round. After that 1 sc on the 3rd, 4th, 5th an 6th dc of the precious round. If you did it right you`ll end between the two 6 dc-groups. Now make 1 dc around the middle dc of the 3 dc-group of round 2. So you insert deeper and it`s the brown one [see photo] which separates the two white petals. Skip the first dc of the next 6dc-group and make 5 sc on the next five of the 6 dc-group. Then a deeper dc. Do this till the end of the round.
That was the hardest part of the work. Also for me to translate :-)

Round 5. [brown]
Start with *1 sc on the 3rd sc of the 6 dc-group [in the middle of the petal], ch 3, 1 sc on the "deeper" dc of the previous round, ch3*, ** repeat till end of the round.

Round 6. [yellow]
4 dc in every ch-3 sp.

Round 7. [blue]
Start in any 4 dc-group *[3 dc, ch 3, 3 dc = corner],
ch1, 3 hdc after the next 4 dc-group,
ch1, 3 sc after the next 4 dc-group,
ch1, 3 hdc after the next 4 dc-group, ch1*, **repeat till end of round

Round 8. [blue]

Corner [3dc, ch 2, 3dc]
Between the corners:
sk 1 st, 2 dc on the next 2 st,
2 hdc between the next 3 dc-groups,
*sk 1 st, 2 hdc on the next 2 st. 2 hdc between the next 3 dc-groups*
** repeat till before the last 3 dc-group before the corner.
sk 1 st, 2 dc and the next corner. Work like this till the end of the round.

Good luck !!!

Nb.
Please be warned that this pattern is not checked, so if you find a mistake, please let me know.
You can contact me via Ravelry.

Model made: 28 juni 2013
Pattern: 28 juni 2013


WELSH ROSE IN A SQUARE

Na de originele Welsh rose en de Welsh rose in a circle, is dit de derde granny in mijn Welsh Rose serie.

Ik heb voor het gemak in het patroon de kleurverdeling aangehouden van de granny op de foto, maar het is natuurlijk zeker zo leuk zelf met kleuren te gaan spelen.

De haakwijze aan het begin- en einde van de toer is als volgt:
Aan het begin van de toer 3 lossen voor 1 stokje, 2 lossen voor een half stokje of 1 losse voor 1 vaste. Aan het eind van de toer een halve vaste in de 3e losse [voor een stokje], in de 2e losse [voor een half stokje] of in de 1e losse [voor een vaste] .Bij een kleurwissel altijd de oude draad afbreken en de nieuwe toer op de aangegeven plaats [zoveel mogelijk in de hoek] met de nieuwe kleur starten. Is er geen kleurwissel, dan met halve vasten naar een plaats haken waar gestart kan worden. Het aantal halve vasten moet wel zo weinig mogelijk zijn, want het geheel wordt er anders niet mooier op. Deze handelingen vermeld ik niet meer in het patroon.

Drie samengehaakte stokjes haak je als volgt: *omslaan, insteken en draad ophalen, 2 lussen afhaken* tussen de * * nog 2x herhalen. Dan alle 4 lussen van de naald in 1x afhaken.

Toer 1. [blauw]
Magische ring of 3 lossen tot een ring sluiten. In de ring: 1stokje, 1 losse, [8x].

Toer 2. [blauw]
3 stokjes en 1 losse in de 1-lossenbogen. [8x]

Toer 3. [geel]
6 stokjes in in 1-lossenbogen [8x]

Toer 4. [bruin]
Begin met 1 vaste in het 2e stokje van één van de 6-stokjesgroepen van de vorige toer. Daarna ook op het 3e, 4e, 5e en 6e stokje 1 vaste haken. Als het goed is kom je dan precies tussen de 6-stokjesgroepen uit. Haak nu 1 stokje wat je insteekt om het middelste stokje van het groepje van 3 van toer 2. [zie ook de foto], Sla het 1e stokje van de volgende 6-stokjesgroep over en haak weer 5 vasten en 1 dieper ingestoken stokje. Haak zo de toer uit.

Toer 5. [blauw]
Begin in de derde vaste [midden op het " bloemblaadje"] en haak hierin [2 stokjes, 2 lossen, 2 stokjes =hoek], tussen de hoeken: 2 halve stokjes, 1 stokje [op het dieper ingestoken stokje], 1 halfstokje, 3 vasten, 1 halfstokje, 1 stokje [op het dieper ingestoken stokje], 2 halve stokjes, en nu weer [2 stokjes, 2 lossen, 2 stokjes = de volgende hoek]. Uiteindelijk vormt deze toer het vierkant.

Toer 6. [blauw]
Halve vasten naar de hoek. Om de 2-lossenboog van de hoek 2 stokjes, 2 lossen, 2 stokjes. Tussen de hoeken haak je als volgt: *1 losse, 1 steek overslaan, 2x 1 stokje op 1 stokje*, tussen * * nog 4x herhalen, 1 losse en dan de volgende hoek. Zo de toer uithaken.

Toer 7. [bruin]
Begin in de hoek, 2 stokjes, 2 lossen, 2 stokjes. Daarna *2 lossen, 3 samengehaakte stokjes tussen de 2-stokjesgroep*. [Voor samengehaakte stokjes zie intro] . Tussen de * * 5x herhalen. Dan nog 2 lossen en dan komt de volgende hoek.

Toer 8. [bruin]
Halve vasten naar de hoek. Om de 2-lossenboog van de hoek 2 stokjes, 2 lossen, 2 stokjes. 1 stokje overslaan, 1 stokje op 1 stokje. 7x 3 stokjes om de 2-lossenbogen van de vorige toer, 1 steek overslaan, 1 stokje op 1 stokje en dan de volgende hoek.

Succes!

Gemaakt: 22 juli 2013
Patroon: 23 juli 2013
Ontwerp: Willy Haarsma.


WELSH ROSE IN A SQUARE

After the original Welsh rose and the Welsh rose in a circle, is this the third granny in my Welsh series.

NOTES:
1-- I used the American crochet terms.
2-- I used my colourschedule in this pattern, but go if please and play with the colours [much more fun].
3-- At the beginning of the round make ch 3 for the first dc, ch 2 for the first hdc and ch 1 for the first sc.
4-- At the end of the round make a slst in the 3rd ch [dc] or 2nd [hdc] or 1st [sc].
5-- Colourchange: cut off thread and start the new colour as indicated. If not indicated try to start in the corner. If there is no colourchange and the new round starts close by go with slstitches to the place where you can start easily.
6-- I do not indicate these actions in the pattern anymore.

Extra stitch: dc3tog = Double crochet three together 
[Yarn over, insert hook in next stitch, yarn over and pull up loop, yarn over, draw through 2 loops] 3 times (4 loops on hook), yarn over, draw through all loops on hook—2 stitches decreased.
I will mention it as "3 dc tog".

Round 1. [blue]
Magical circle or chain 3 and make a ring.
In the ring: 8x [1 dc, ch 1]

Round 2. [blue]
8x [3 dc in the ch-1 sp, ch 1]

Round 3. [yellow]
8x [6 dc in the ch-1 sp]

Round 4. [brown]
Start with 1 sc in the 2nd dc of the 6-dc-group of the previous round. After that 1 sc on the 3rd, 4th, 5th an 6th dc of the precious round. If you did it right you`ll end between the two 6 dc-groups. Now make 1 dc around the middle dc of the 3 dc-group of round 2. So you insert deeper and it`s the blue one [see photo] which separates the two white petals. Skip the first dc of the next 6 dc-group and make 5 sc on the next five of the 6 dc-group. Then a deeper dc. Do this till the end of the round.
That was the hardest part of the work. Also for me to translate :-)

Round 5. [blue]
Start in the 3rd sc [in the middle of the petal] en make [2 sc, ch 2, 2 sc =corner].
Between the corners: 2 hdc, 1 dc [on the deeper one], 1 hdc, 3 sc, 1 hdc, 1 dc [on the deeper one], 2 hdc, and the corner [2 dc, ch 2, 2 dc] again. This round forms the square.

Round 6. [blue]

Sl st to the corner and [2 dc, ch 2, 2 dc in the ch-2 sp]
Between the two corners: ch 1, sk 1 st, 2x [1 dc on a dc] *, ** 4x repeat, ch 1 and then the next corner. Finish round like this.

Round 7. [brown]
Start in the corner [2 dc, ch 2, 2 dc in the ch-2 sp].
*ch 2, 1 dc3tog between the 2 dc-group* **repeat 5x., ch2 and the next corner.

Round 8. [brown]
Sl st to the corner and [2 dc, ch 2, 2 dc in the ch-2 sp], sk 1 dc, 1 dc on 1 dc, 7x 3 dc in the ch 2 sp of the previous round, sk 1 st, 1 dc on 1 dc, and then the next corner. Finish round.

Good luck !!!!

Model made: 22 juli 2013
Pattern: 23 juli 2013


Design: Willy Haarsma.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten