Mijn tweede blog

Dit is de blog waarop ik al mijn creativiteit kwijt kan. Was het eerst borduren en breien, nu is het alleen nog maar haken waarmee ik op dit moment bezig ben.
Ook schreef ik vele stukjes over mijn jeugd, gezin en allerlei andere zaken waarover ik iets kwijt wilde. Omdat ik die liever niet tussen mijn haakverhalen had staan, opende ik daarvoor een aparte blog. Tw. Avalon`s blog:
http://avalon045-avalon.blogspot.com/

This is my creative blog. First embroidery and knitting, now it`s all crochet. The little stories I wrote and write about my youth, family and all other things I want to write about are on my other blog called "Avalon". [see link above]. I am sorry these are just in Dutch, but if you are very curious just try Google translate.
According to this blog, it`s impossible to translate all the stories about my work. But I try to start translating the patterns. You can find the translations under the label "english pattern" . Up till now there are just seven, but I try to make more in the future.

maandag 12 mei 2014

African Circle Square 1+2

[Please scroll down for the english pattern]Met een knipoogje naar Melinda Miller en eenvleugje African Flower, maakte ik de
AFRICAN CIRCLE SQUARE. De foto is van het eerste proefexemplaar. Zodra ik een mooiere heb zet ik die erbij. Het patroon is in het nederlands en engels. Algemeen:
De haakwijze aan het begin- en einde van de toer is als volgt:
Aan het begin van de toer 3 lossen voor 1 stokje, 2 lossen voor een half stokje of voor 1 vaste 1 losse.
Aan het eind van de toer een halve vaste in de 3e losse [voor een stokje], in de 2e losse [voor een half
stokje] of in de 1e losse [voor een vaste] .Bij een kleurwissel altijd de oude draad afbreken en de
nieuwe toer op de aangegeven plaats [zoveel mogelijk in de hoek] met de nieuwe kleur starten. Is er
geen kleurwissel, dan met halve vasten naar een plaats haken waar gestart kan worden. Het aantal halve
vasten moet wel zo weinig mogelijk zijn, want het geheel wordt er anders niet mooier op.

V-steken:
v-stokje =[1 stokje, 1 losse, 1 stokje in dezelfde steek]. Zo ook een v-vaste [1 vaste, 1 losse, 1 vaste in dezelfde steek], of een v-halfstokje [1 half stokje, 1 losse, 1 half stokje in dezelfde steek].


toer 1. [blauw] 16 stokjes in een magische ring

toer 2. [wit] 8x v-stokje tussen de stokjes [2 stokjes ertussen].

toer 3. [oranje] 8x [2 stokjes, 1 losse, 2 stokjes] om de 1-losseboog

toer 4. [oranje] 8x [7 stokjes om de 2-lossenboog]

toer 5. [wit] 7x halve stokje op stokjes van de de bloemblaadjes, na het 7e stokje [tussen de bloemblaadjes] een dieper ingestoken stokje. [zie foto].

toer 6. [bruin] Begin in het dieper ingestoken stokje van de vorige toer, met 1 v-stokje,
2 stokjes overslaan, 1 v-half stokje,
2 stokjes overslaan, 1x v-vaste,
2 stokjes overslaan, 1 v-halfstokje
2 stokjes overslaan, dan weer 1 v-stokje in de ruimte voor het dieper ingestoken stokje. Haak de toer zo rond.

toer 7. [bruin] In alle v-steken van de vorige toer een v-stokje.

toer 8. [oranje] Begin de hoek in een v-stokje boven een v-stokje uit toer 6, [3 dubbele stokjes, 1 losse, 3 dubbele stokjes]
tussen de hoeken:
1 v-stokje in de volgende v-steek,
1 v-halfstokje in de volgende v-steek,
3 v-vasten in de volgende 3 v-steken,
1 v-halfstokje in de volgende v-steek,
1 v-stokje in het volgende v-steek, en dan komt de volgende hoek.

toer 9. [oranje] Hoek: [3 dubbele stokjes, 2 lossen, 3 dubbele stokjes],
verder van hoek tot hoek: 2 dubbele stokjes overslaan, 1 v-stokje,
2x v-stokjes in de volgende 2 v-steken,
3x v-halve stokjes in de volgende 3 v-steken,
2x v-stokjes in de volgende 2 v-steken,
2 stokjes voor de hoek het laatste v-stokje en weer de hoek.

toer 10. [wit] Hoek: [2 stokjes , 2 lossen, 2 stokjes]
v-stokjes in alle v-steken, en v-stokjes tussen 2 stokjes vanaf de hoek.

toer 11. [bruin] Hoek: [2 stokjes, 2 lossen, 2 stokjes].
v-stokjes in alle v-stokjes en tussen de 2 stokjes voor en na de hoek.

toer 12. [bruin] Hoek: [2 stokjes , 2 lossen, 2 stokjes]
1 stokje tussen de v-stokjes,
1 stokje in de v-stokjes
en 1 stokje tussen de twee stokjes voor en na de hoek.

Met toer 11 herhalen kan je het vierkant nog groter haken. Toer 12 is dan de afsluiting.

AFRICAN CIRCLE SQUARE-2


Dit tweede vierkant is tot toer 10 hetzelfde als de eerste. Daarna is het patroon als volgt:
toer 10: [geel] Hoek: 2 st, 3 lossen, 2 st]
In elke v-steek 2 stokjes, 1 losse


toer 11+12: [wit+oranje] als toer 10 alleen de stokjes haken tussen de 2-stokjesclusters [ipv in de v-steken]  


Gemaakt: 8 mei 2014 [V2-12 mei 2014]
Patroon: 8 mei 2014
Ontwerp: Willy Haarsma, [geinspireerd door Melinda Miller en de African Flower]

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

With a nod to Melinda Miller and a whiff of the African Flower, I made the
AFRICAN CIRCLE SQUARE

NOTES:
1-- I used the American crochet terms.
2-- I used my colourschedule in this pattern, but go if please and play with the colours [much more fun].
3-- At the beginning of the round make ch 3 for the first dc, ch 2 for the first hdc and ch 1 for the first sc.
4-- At the end of the round make a slst in the 3rd ch [dc] or 2nd [hdc] or 1st [sc].
5-- Colourchange: cut off thread and start the new colour as indicated.
If not indicated try to start in the corner.
6-- I don`t mention these actions anymore in the pattern.

STICHES:
Aside from the normal stitches I used V-stitches. These are:
v-sc [1 sc, ch-1, 1 sc in the same stitch], v-hdc [1 hdc, ch-1, 1 hdc in the same stitch] and v-dc [1 dc, ch-1, 1 dc in the same stitch].

Round 1. [blue] 16 dc in a magical ring

round 2. [white] 8x v-dc [2 dc between each v-dc] .

round 3. [orange] 8x [2 dc, 1 sc, 2 dc] into the ch1 of the prev.round

round 4. [orange] 8x [7 dc into the ch-2 of the prev.round]

round 5. [white] 7x hdc on the petals, 1 deeper inserted dc [after the 7th hdc and between the petals] [see photo ].

round 6. [brown] Start in the deeper inserted dc. 1 v-dc
Skip 2 dc, 1 v-hdc,
Skip 2 dc, 1 v-sc,
Skip 2 dc, 1 v-hdc
Skip 2 dc, 1 v-dc again in de space before the deeper inserted dc. Finish the round like this.

round 7. [brown] In all v-stiches of the previous round 1 v-dc.

round 8. [orange] Start in a v-dc above the v-dc of round 6 and make a corner. [3 tr, ch-1, 3 tr]
Between the two corners:
1 v-dc in the next v-stitch
1 v-hdc in the next v-stitch
3 v-sc in the next 3 v-stitch
1 v- hdc in the next v-stitch
1 v-dc in the next v-dc, and then the next corner.

round 9. [orange] Corner: [3 tr, ch-2, 3 tr.]
From corner to corner : skip 2 dc, 1 v-dc,
2x v-dc in the next two v-stitches,
3x v-hdc in the 3 v-sc of the prev.round
2x v-dc in the next two v-stitches.
2 dc before the corner 1 v-dc, and then the corner.

round 10. [white] Corner: [ 2 dc, ch-2, 2 dc]
1 v-dc in all v-stitches, 1 v-dc 2 stitches before and after the corner.

round 11. [brown] Corner: [ 2 dc, ch-2, 2 dc]
1 v-dc in all v-stitches, 1 v-dc 2 stitches before and after the corner.

round 12. Corner: [ 2 dc, ch-2, 2 dc]
1 dc between the v-stitches,
1 dc in the v-stitches
1 dc between the two dc before and after the corner.


If you want a larger square, you can repeat round 11, and after that close the square with round 12.


AFRICAN CIRCLE SQUARE-2

This second square is the same till round 10. Then the patterns is as follows:

round 10: [yellow] Corner: [2 dc, ch 3, 2 dc]
In every v-stitch 2 dc, ch1,

round 11+12: [white+orange] as rnd 10, but make the dc`s between the 2-dc-clusters.  

Geen opmerkingen:

Een reactie posten