Mijn tweede blog

Dit is de blog waarop ik al mijn creativiteit kwijt kan. Was het eerst borduren en breien, nu is het alleen nog maar haken waarmee ik op dit moment bezig ben.
Ook schreef ik vele stukjes over mijn jeugd, gezin en allerlei andere zaken waarover ik iets kwijt wilde. Omdat ik die liever niet tussen mijn haakverhalen had staan, opende ik daarvoor een aparte blog. Tw. Avalon`s blog:
http://avalon045-avalon.blogspot.com/

This is my creative blog. First embroidery and knitting, now it`s all crochet. The little stories I wrote and write about my youth, family and all other things I want to write about are on my other blog called "Avalon". [see link above]. I am sorry these are just in Dutch, but if you are very curious just try Google translate.
According to this blog, it`s impossible to translate all the stories about my work. But I try to start translating the patterns. You can find the translations under the label "english pattern" . Up till now there are just seven, but I try to make more in the future.

zaterdag 31 mei 2014

Opnieuw mijn kleine mandala`s of coasters


[Please scroll down for the english pattern]

Bij het nalezen van de kleine mandala patronen kwam ik er achter dat ik er nogal een rommeltje van had gemaakt. Dat is het nadeel als je niemand hebt, die snel het patroon kan controleren, terwijl ik het zo graag direkt aan anderen wil laten zien. Nu dochter Suzanne en ik voor een tweede keer met die onderzetters aan de gang gingen, kwamen er wel wat van de fouten uit. Dus maak ik maar even een nieuwe post op mijn blog met wat foto`s van nieuwste rondjes in wel zeer actuele kleuren. LOL, Hopelijk zijn de patronen nu goed. Zo niet, laat het me horen, ik ben er blij mee.

Algemeen:
De haakwijze aan het begin- en einde van de toer is als volgt:
Aan het begin van de toer 3 lossen voor 1 stokje, 2 lossen voor een half stokje of voor 1 vaste 1 losse.
Aan het eind van de toer een halve vaste in de 3e losse [voor een stokje], in de 2e losse [voor een half stokje] of in de 1e losse [voor een vaste] .Bij een kleurwissel altijd de oude draad afbreken en de nieuwe toer op de aangegeven plaats [zoveel mogelijk in de hoek] met de nieuwe kleur starten. Is er geen kleurwissel, dan met halve vasten naar een plaats haken waar gestart kan worden. Het aantal halve vasten moet wel zo weinig mogelijk zijn, want het geheel wordt er anders niet mooier op.

V-steken:
v-stokje =[1 stokje, 1 losse, 1 stokje in dezelfde steek]. Zo ook een v-vaste [1 vaste, 1 losse, 1 vaste in dezelfde steek], of een v-halfstokje [1 half stokje, 1 losse, 1 half stokje in dezelfde steek].

KLEINE CIRKEL [met catania katoen, hknld 2,5 mm, Ø ca. 12 cm]
toer 1. [wit] 16 stokjes in een magische ring [of optie 2: 8x [1 stokje, 1 losse in een magische ring].
Wil of kan je geen magische ring maken kan het ook anders:
toer 1: 4 lossen, 15 stokjes in de eerste losse maken [of optie 2: 5 lossen en nog 7x [1 stokje, 1 losse] in de eerste losse.

toer 2. [paars] 8x [1 stokje, 1 losse, 1 stokje] op een stokje van de vorige toer, 1 losse, 1 stokjes overslaan [of bij optie 2: 8x [1 stokje, 1 losse, 1 stokje] om de 1-losseboog, 1 losse]

toer 3. [geel] 8x [2 stokjes, 1 losse, 2 stokjes] in de v-steek, 1 losse
toer 4. [geel] 8x [7 stokjes om de 2-lossenboog]

toer 5. [rood] 7x halve stokje op stokjes van de de bloemblaadjes, na het 7e stokje [tussen de bloemblaadjes] een dieper ingestoken stokje. [zie foto].

toer 6. [wit] Begin in het dieper ingestoken stokje van de vorige toer, met 1 v-stokje,
1 stokjes overslaan, 1 v-half stokje,
1 stokjes overslaan, 1x v-vaste,
1 stokjes overslaan, 1 v-halfstokje
1 stokjes overslaan, dan weer 1 v-stokje in het dieper ingestoken stokje. Haak de toer zo rond.

toer 7. [groen] 1 vaste in de v-steken, 2 lossen.

toer 8. [groen] 3 stokjes in de 2-lossenboog.
Bij de rode/roze circel heb ik een schulprandje gemaakt door in toer 8 in het eerste boogje 1 vaste te maken en in het volgende boogje [1 half stokje, 4 stokjes, 1 half stokje]
 
Veel plezier.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Making a new series of little mandalas or coasters, I found some annoying mistakes. That`s the problem if you want to show your patterns as soon as possible and you have no-one in store who can revise your work so quickly. So this is the second attempt, and I hope it is better this time. I have made some very actual ones as our country becomes orange in the coming weeks. [football]

NOTES:
1-- I used the American crochet terms.
2-- I used my colourschedule in this pattern, but go if please and play with the colours [much more fun].
3-- At the beginning of the round make ch 3 for the first dc, ch 2 for the first hdc and ch 1 for the first sc.
4-- At the end of the round make a slst in the 3rd ch [dc] or 2nd [hdc] or 1st [sc].
5-- Colourchange: cut off thread and start the new colour as indicated.
If not indicated try to start in the corner.
6-- I don`t mention these actions anymore in the pattern.

STICHES:
Aside from the normal stitches I used V-stitches. These are:
v-sc [1 sc, ch-1, 1 sc in the same stitch], v-hdc [1 hdc, ch-1, 1 hdc in the same stitch] and v-dc [1 dc, ch-1, 1 dc in the same stitch].

SMALL CIRCLE [with catania cotton and hook 2,5 mm, Ø 12 cm]

Round 1. [white] 16 dc in a magical ring [or option 2: 8x [1 dc, ch1 in magical ring]
Avoiding a magical ring:
ch 4, 16 dc in the first ch. [or option 2: ch 5, 7x [1 dc, ch 1] in the first ch.]

round 2. [purple] 8x [1 dc, ch 1, 1 dc, ch 1] in the same stitch, sk 1, [or if you make option 2: 8x [1 dc, ch 1, 1 dc in the ch 1 space.]

round 3. [yellow] 8x [2 dc, ch 1, 2 dc, ch 1] into the v-stitch.
round 4. [yellow] 8x [7 dc into the ch-2 of the prev.round]

round 5. [red] 7x hdc on the petals, 1 deeper inserted dc [after the 7th hdc and between the petals] [see photo ].

round 6. [white] Start in the deeper inserted dc. 1 v-dc
Skip 2 dc, 1 v-hdc,
Skip 2 dc, 1 v-sc,
Skip 2 dc, 1 v-hdc
Skip 2 dc, 1 v-dc again in the deeper inserted dc. Finish the round like this.

round 7. [green] 1 sc in the v-stitches, ch2,
round 8. [green] 3 dc in the ch2 sp.
Around the red/pink circle I made a different edging. In de first ch2 sp. I made 1 sc, in the next [1 hdc, 4 dc, 1 hdc]

Have fun!Geen opmerkingen:

Een reactie posten