Mijn tweede blog

Dit is de blog waarop ik al mijn creativiteit kwijt kan. Was het eerst borduren en breien, nu is het alleen nog maar haken waarmee ik op dit moment bezig ben.
Ook schreef ik vele stukjes over mijn jeugd, gezin en allerlei andere zaken waarover ik iets kwijt wilde. Omdat ik die liever niet tussen mijn haakverhalen had staan, opende ik daarvoor een aparte blog. Tw. Avalon`s blog:
http://avalon045-avalon.blogspot.com/

This is my creative blog. First embroidery and knitting, now it`s all crochet. The little stories I wrote and write about my youth, family and all other things I want to write about are on my other blog called "Avalon". [see link above]. I am sorry these are just in Dutch, but if you are very curious just try Google translate.
According to this blog, it`s impossible to translate all the stories about my work. But I try to start translating the patterns. You can find the translations under the label "english pattern" . Up till now there are just seven, but I try to make more in the future.

maandag 12 mei 2014

African Circle Square-3
Please scroll down for the english pattern

Verder werkend aan mijn plannen om van deze vierkanten een deken te maken, ging mijn fantasie weer met me aan de haal, zodat deze twee grannies toch weer wat anders werden dan ik oorspronkelijk van plan was. Hoewel de basis [toer 1 t/m 7] van bijna alle modellen [ronde en vierkanten] hetzelfde is, is het startpunt van toer 8 de basis voor de stand van de bloem. Had de bloem in de eerste twee vierkanten een rechte bovenkant van twee bloemblaadjes, nu staat er als het ware ééntje als een punt naar boven. Verder heb ik door de kleuren donkerblauw en wit te verwisselen het effect van kleuren een beetje uitgeprobeerd. Haaktechnisch echter zijn deze twee vierkanten identiek.

Patroon:

toer 1. [wit] 16 stokjes in een magische ring [of 8x 1 stokje, 1 losse]

toer 2. [d.blauw] 8x v-stokje tussen de stokjes [2 stokjes ertussen].

toer 3. [turquoois] 8x [2 stokjes, 1 losse, 2 stokjes] om de 1-losseboog

toer 4. [turquoois] 8x [7 stokjes om de 2-lossenboog]

toer 5. [d.blauw] 7x halve stokje op stokjes van de de bloemblaadjes, na het 7e stokje [tussen de bloemblaadjes] een dieper ingestoken stokje. [zie foto].

toer 6. [wit] Begin in het dieper ingestoken stokje van de vorige toer, met 1 v-stokje,
2 stokjes overslaan, 1 v-half stokje,
2 stokjes overslaan, 1x v-vaste,
2 stokjes overslaan, 1 v-halfstokje
2 stokjes overslaan, dan weer 1 v-stokje in het dieper ingestoken stokje. Haak de toer zo rond.

toer 7. [wit] In alle v-steken van de vorige toer een v-stokje

toer 8. [turquoois] Begin de hoek in een v-stokje boven een v-vaste uit toer 6, [3 dubbele stokjes, 1 losse, 3 dubbele stokjes]
tussen de hoeken:
1 v-stokje in de volgende v-steek,
1 v-halfstokje in de volgende v-steek,
3 v-vasten in de volgende 3 v-steken,
1 v-halfstokje in de volgende v-steek,
1 v-stokje in het volgende v-steek, en dan komt de volgende hoek.

toer 9. [turquoois] Hoek: [3 dubbele stokjes, 2 lossen, 3 dubbele stokjes],
verder van hoek tot hoek: 2 dubbele stokjes overslaan, 1 v-stokje,
2x v-stokjes in de volgende 2 v-steken,
3x v-halve stokjes in de volgende 3 v-steken,
2x v-stokjes in de volgende 2 v-steken,
2 stokjes voor de hoek het laatste v-stokje en weer de hoek.

toer 10. [d.blauw] Hoek: [2 stokjes , 2 lossen, 2 stokjes]
v-stokjes in alle v-steken, en v-stokjes tussen 2 stokjes vanaf de hoek.

toer 11. [wit] Hoek: [2 vaste, 2 lossen, 2 vaste].
1 vaste in het v-stokjes, 2 lossen.

toer 12. [wit] Hoek: [3 stokjes , 2 lossen, 3 stokjes]
3 stokjes om de 2-lossenboog.
------------------------------------------------------------------------
Still working on ideas for a new blanket I made a new version of my African Circle Square. Up till round 6 is the base of all models [round and square] and the startingpoint in round 7 creates the position of the flower. Furthermore I changed the colours d.blue and white in both squares to see the effect of it. "Crochettechnically" both square are identical.  

Round 1. [white] 16 dc in a magical ring

round 2. [d.blue] 8x v-dc [2 dc between each v-dc] .

round 3. [turquoise] 8x [2 dc, 1 sc, 2 dc] into the ch1 of the prev.round

round 4. [turquoise] 8x [7 dc into the ch-2 of the prev.round]

round 5. [d.blue] 7x hdc on the petals, 1 deeper inserted dc [after the 7th hdc and between the petals] [see photo ].

round 6. [white] Start in the deeper inserted dc. 1 v-dc
Skip 2 dc, 1 v-hdc,
Skip 2 dc, 1 v-sc,
Skip 2 dc, 1 v-hdc
Skip 2 dc, 1 v-dc again in de space before the deeper inserted dc. Finish the round like this.

round 7. [white] In all v-stiches of the previous round 1 v-dc.

round 8. [turquoise] Start in a v-dc above the v-sc of round 6 and make a corner. [3 tr, ch-1, 3 tr]
Between the two corners:
1 v-dc in the next v-stitch
1 v-hdc in the next v-stitch
3 v-sc in the next 3 v-stitch
1 v- hdc in the next v-stitch
1 v-dc in the next v-dc, and then the next corner.

round 9. [turquoise] Corner: [3 tr, ch-2, 3 tr.]
From corner to corner : skip 2 dc, 1 v-dc,
2x v-dc in the next two v-stitches,
3x v-hdc in the 3 v-sc of the prev.round
2x v-dc in the next two v-stitches.
2 dc before the corner 1 v-dc, and then the corner.

round 10. [d.blue] Corner: [ 2 dc, ch-2, 2 dc]
1 v-dc in all v-stitches, 1 v-dc 2 stitches before and after the corner.

round 11. [white] Corner: [ 2 sc, ch-2, 2 sc]
1 v-sc in all v-stitches, ch 2,

round 12. Corner: [ 3 dc, ch-2, 3 dc]
3 dc in the ch-3-sp.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten