Mijn tweede blog

Dit is de blog waarop ik al mijn creativiteit kwijt kan. Was het eerst borduren en breien, nu is het alleen nog maar haken waarmee ik op dit moment bezig ben.
Ook schreef ik vele stukjes over mijn jeugd, gezin en allerlei andere zaken waarover ik iets kwijt wilde. Omdat ik die liever niet tussen mijn haakverhalen had staan, opende ik daarvoor een aparte blog. Tw. Avalon`s blog:
http://avalon045-avalon.blogspot.com/

This is my creative blog. First embroidery and knitting, now it`s all crochet. The little stories I wrote and write about my youth, family and all other things I want to write about are on my other blog called "Avalon". [see link above]. I am sorry these are just in Dutch, but if you are very curious just try Google translate.
According to this blog, it`s impossible to translate all the stories about my work. But I try to start translating the patterns. You can find the translations under the label "english pattern" . Up till now there are just seven, but I try to make more in the future.

zondag 2 maart 2014

Avalon`s zwart-wit-blauwe strependeken


Allereerst een paar algemene opmerkingen:
--Alle oneven toeren worden op de goede kant gehaakt
--Als je een toerenaantal neemt wat deelbaar is door 24+1 komen de meeste steken wel uit. Toch is het verstandig om eerst te tellen en evt. aan te passen. Ik zet hier de patronen of schema`s in zoals ik ze gevonden heb. 
 --Bij mij [Wibra- en Zeemanwol en haaknaald 4] is de lengte na 1x deze 78 toeren te hebben gemaakt een krappe 70 cm. Dit stuk nog 2x herhalen maakt een deken van ca. 2 meter lengte. Ik heb 217 steken opgezet en is bijna 1.40 breed.
--Het is beslist geen tutorial en veel zal je zelf nog uit moeten zoeken, maar mochten er onverhoopt echte fouten inzitten, dan hoor ik het graag.

AVALON`S BLACK-WHITE-BLUE STRIPED BLANKET
At first a few general notes:
--All odd rows are crocheted on the right side
--Take a number of stitches divisible by 24+1. It gives you the best chance to work out the different stitches properly. It is wise to count regularly and if possible correct the number of stitches to the number you started with.
--Making it with my wool, hook 4 mm, the length from the pattern is ca. 70 cm. I repeat it twice, so my blanket will be about 2 metres. I crocheted with 217 stitches, giving a width of 1.30 m.
--I just put the patterns down here as I found them and it is certainly no tutorial. You will have to find out a lot for yourself. But please let me know, if you find real errors.
--To use the scheme of colour and stitches I give the translation here. 
Colours:
Zwart = black
Wit = white
Blauw = blue
Lblauw = lightblue

Stitches:
Stokjes = double crochet
Halve stokjes = half double crochet
Vasten = single crochet

1
zwart
opzetrand+halve stokjes
2
blauw
stokjes
3
lblauw
01-granny stripe
4
wit
01-granny stripe
5
lblauw
01-granny stripe

01-GRANNY STRIPE

of gebruik de beschrijving/tutorial van de CAL 2014 deken week 2
6
blauw
halve stokjes
7
zwart
halve stokjes
8
lblauw
stokjes
9
wit
04-v-steek
10
blauw
04-v-steek
11
wit
04-v-steek
12
lblauw
04-v-steek

04-V-STEEK
Toer 9. 3 lossen [1e stokje], 1 stokje in dezelfde steek of ruimte, * 1 steek overslaan, 2
stokjes in de volgende steek* de hele toer. Eindigen met 2 stokjes in de laatste steek. [De toer bestaat dus uit 2 stokjes in dezelfde steek met 1 overgeslagen steek ertussen]
Toer 10+11+12. 3 lossen [1e stokje], 1 stokje in de ruimte tussen de twee stokjes van de stokjesgroep,
*2 stokjes in de ruimte tussen de twee stokjes van de stokjesgoep* hele toer uit.
Ik hoop dat het duidelijk is. Zo simpel als de steek is, zo lastig is het te beschrijven. Je krijgt
alshetware allemaal "Veetjes" boven elkaar.


04-V-STITCH
Row 9. ch-3 [1st.dc], 1 dc in the same stitch or space, *sk 1 st., 2 dc in the next stitch* *-* repeat the complete row. Finish with 2 dc in the same stitch
[row = 2 dc. in the same stitch with 1 skipped stitch between]
Row 10+11+12. ch-3 [1st dc], 1 dc in the next space, *2 dc in the space between the 2-dc-cluster*, *-* repeat complete row.

Hopefully you`ll understand. The stitch is simple, but very complicated to describe. 


13
zwart
halve stokjes
14
wit
halve stokjes
15
lblauw
03-stersteek
16
lblauw
03-stersteek

03-STERSTEEK
Toer 15. 3 lossen, trek een lus van de 2e losse va de haaknaald, trek een lus van de 3e losse va de haaknaald, [3 lussen op de naald], trek een lus vanuit de basis van de 3 lossen, en de twee volgende steken. In totaal staan er nu 6 lussen op de naald. Maak een omslag en trek de draad door alle lussen en maak nog een extra losse, Dit is 1 ster. Volgende ster: trek een draad vanuit het oog van de vorige ster [1], de laatste boog van de ster [2], in dezelfde steek als waar de laatste straal van de vorige ster in zit [3] en trek draden van de volgende twee steken [4+5]. Wederom 6 lussen op de naald. omslag en de draad door alle zes lussen op de naald halen. Deze ster blijven herhalen. Eindigen met 1 stokje op de laatste steek.
Toer 16. 2 lossen om te keren, 1 half stokje in het oog van de laatste ster, in alle volgende ogen, twee halve stokjes haken.
Toer 17. De halve stokjes haken tussen de stokjes van de vorige toer.

of gebruik de beschrijving/tutorial van de CAL 2014 deken week 6
http://terraysleven.blogspot.nl

03-STARSTITCH

Row 15. Pull a loop from the second ch of the hook, Pull a loop from the third ch of the hook , pull a loop of the base of the ch-3, pull a loop of the next two stitches, yo and finish the stitch by pulling the thread through all 6 loops. Next star: pull a loop of the "eye" of the previous star, pull a loop from the base of the star, pull a loop from the last stitch from the previous star, and pull a loop from the next two stitches. Finish the stitch as before.
Finish the row with a dc in the last stitch.
Row 16. ch-2, turn, 1 hdc in the "eye" of the last star, 2 hdc in all the following stars.
Toer 17. Hdc between the dc of the previous row.

Or try to find an instruction video on You Tube17
blauw
halve stokjes
18
zwart
stokjes
19
lblauw
05-3-clusters stokjes
20
wit
05-3-clusters stokjes-vasten
21
blauw
05-3-clusters stokjes
22
wit
05-3-clusters stokjes-vasten
23
lblauw
05-3-clusters stokjes
24
wit
05-3-clusters stokjes-vasten
25
blauw
05-3-clusters stokjes
26
wit
05-3-clusters stokjes-vasten

05-3-CLUSTER STOKJES
Toer 19. 3 lossen om te keren, 1 stokje in de 1e steek, *2 steken overslaan, 3 stokjes de volgende steek* *-* herhalen, eindigen met 2 steken overslaan, 1 stokje in de laatste steek.
Toer 20+22+24+26. Toer vasten
Toer 21+23+25. 3 lossen om te keren, *2 steken overslaan, 3 stokjes in de volgende steek [moet boven de middelste zijn van de 3 stokjes van de voor-vorige steek]*, *-* herhalen, eindigen met 2 steken overslaan, 1 stokje in de laatste steek.

05-3-CLUSTER DOUBLE CROCHET
Row 19. ch-3, turn 1 dc in the first stitch, *sk 2 st. 3 dc in the next stitch* *-* repeat. finish with sk 2 st, 1 dc in the last stitch.
Row 20+22+24+26. complete rows of sc
Toer 21+23+25. ch-3, turn, *sk 2 st. 3 dc in the next stitch, [above the middle stitch of previous 3-dc-cluster] *, *-* repeat. Finish with sk 2 st, 1 dc in the last stitch.


27
zwart
stokjes
28
blauw
halve stokjes
29
lblauw
stokjes
30
wit
halve stokjes
31
zwart
02-waaiersteek-golf
32
lblauw
02-waaiersteek-golf
33
lblauw
02-waaiersteek-golf
34
zwart
02-waaiersteek-golf


06-WAAIERSTEEK-GOLF
06-FAN-WAVE-STITCH


35
wit
stokjes
36
blauw
halve stokjes
37
lblauw
stokjes
38
blauw
halve stokjes
39
wit
06-gekruiste stokjes

09-GEKRUISTE STOKJES
3 lossen om te keren, *1 steek overslaan, 1 stokje, 1 stokje in de overgeslagen steek*, *-* herhalen.
09-CROSSED DC
ch-3, turn, sk 1 st, 1 dc, 1 dc in the skipped space. *, *-* repeat. 


40
zwart
halve stokjes
41
blauw
stokjes
42
lblauw
07-dekentjessteek-halve stokjes
43
wit
07-dekentjessteek
44
lblauw
07-dekentjessteek
45
wit
07-dekentjessteek
46
lblauw
07-dekentjessteek-halve stokjes

07-DEKENTJES STEEK
Ik heb hem op een basis van halve stokjes gemaak [lichtblauw], waarna ik drie toeren patroon haakte [wit-lichtblauw-wit] en weer een lichtblauwe rand halve stokjes. Ik weet nog niet wat ik het mooiste vind, de voor- of achterkant. Hier de beschrijving: Haak op een basis met een stekenaantal dat deelbaar is door 3 als volgt:
3 lossen om te keren en 2 stokjes in de 1e steek, *2 steken overslaan, 1 vaste en 2 stokjes in de volgende steek*, tussen **herhalen. Eindigen met 1 vaste in de laatste steek. Deze toer steeds herhalen, maar haak nu de cluster [1 vaste + 2 stokjes] in de vaste van de vorige toer.

07-BLANKET STITCH
Made on a base of hdc [lightblue], after that 3 rows [white-lightblue-white] and again a row hdc [lightblue] on a number of stitches divisible by 3.
Ch-3, turn, 2 dc in the first stitch, *sk 2, 1sc and 2 dc in the next stitch* **repeat. Finish with 1 sc in the last stitch. Repeat this row but crochet the cluster [1 sc and 2 dc] in the sc of the previous row.  


47
blauw
stokjes
48
zwart
halve stokjes
49
lblauw
08-golfsteek
50
blauw
08-golfsteek
51
wit
08-golfsteek
52
blauw
08-golfsteek
53
lblauw
08-golfsteek
Ter verduidelijking even een stukje tekst. Toer 1. 3 vasten, 2 halve stokjes, 2 stokjes, 3 dubbele stokjes etc. Onder die pijl moeten 4 lossen gehaakt worden.
Just for help: Row 1, 3 sc, 2 hdc, 2 dc, 3 tr, etc.  54
zwart
stokjes
55
blauw
halve stokjes
56
wit
09-hartjespatroon/stokjes
57
zwart
09-hartjespatroon
58
wit
09-hartjespatroon
59
wit
09-hartjespatroon/stokjes

09-HARTJESPATROON
Weliswaar geen vurig rode hartjes, maar toch wel leuk.
Toer 56. toer stokjes
Toer 57. Haak 3 lossen en keer je werkje om (3 lossen tellen als 1 stokje). In een hartjeskleur, haak 3 lossen en keer je werkje om (3 lossen tellen als 1 stokje).
stokje in het eerste stokje, 2 lossen. Sla volgende 5 stokjes over;
* haak in het volgende stokje [2 stokjes, 1 losse, 2 stokjes], haak 2 lossen, sla volgende 6 stokjes over;
herhaal vanaf * totdat je nog 6 stokjes over hebt. In het volgende stokje haak je [2 stokjes, 1 losse, 2 stokjes], haak 2 lossen, sla volgende 5 stokjes over, haak 2 stokjes in de 3de losse van de eerste overgeslagen lossen van de vorige rij, waarbij je veranderd naar je hoofdkleur bij je laatste stokje
Toer 58. Haak 1 losse en keer je werkje om. Vaste in eerste stokje, 1L, sla volgende stokje over.
Haak nu in de ruimte van 2 lossen, IN de overgeslagen stokjes van de vorige rij: sla eerste stokje over, stokje in de volgende 2 overgeslagen stokjes van de vorige rij; * haak 2L, sla volgende 2 stokjes in de huidige rij over, V in de ruimte van 1 losse, haak 2L, sla volgende 2 stokjes over. In de ruimte van 2 lossen, sla in de vorige rij 2 overgeslagen stokjes over, haak stokjes in volgende twee overgeslagen stokjes van de vorige rij; herhaal vanaf * tot laatste ruimte van 2 lossen. Haak daarna nog 1L en een V in de top van de 3 lossen.

09-HEARTS-PATTERN
It is nearly impossible to translate this stitch. If you can`t read the scheme, please try to find a tutorial on the internet.60
lblauw
halve stokjes
61
blauw
stokjes
62
lblauw
halve stokjes
63
wit
halve stokjes
64
zwart
10-blokpatroon
65
blauw
10-blokpatroon
66
zwart
10-blokpatroon
67
lblauw
10-blokpatroon
68
zwart
10-blokpatroon
69
wit
10-blokpatroon

10-BLOKPATROON
Toer 64+66+68. 1 vaste om te keren, *2 lossen, 2 steken overslaan, 1 vaste*, *-* herhalen
Toer 65+67+69. 3 lossen om te keren, 2 stokjes om de 1e 2-lossenboog, *3 stokjes om de 2-lossenboog*, *-* herhalen, eindigen met 1 stokje in de laatste vaste.

10-BLOCKPATTERN
Row 64+66+68. 1 sc, turn, *ch-2, sk 2, 1 sc*, *-* repeat.
Row 65+67+69. ch-3, turn, 2 dc in the ch-2-bow, *3 dcin the ch-2-bow*, *-* repeat.  70
blauw
halve stokjes
71
lblauw
stokjes
72
zwart
halve stokjes
73
blauw
11-waaierpatroon-klein
74
wit
11-waaierpatroon-klein

11-WAAIERPATROON-KLEIN
Toer 73. 3 lossen om te keren, 2 stokjes in de eerste steek, *2 steken overslaan, [2 stokjes, 1 losse, 2 stokjes] in de volgende steek, 2 steken overslaan, 1 v, *, *-* herhalen. Eindigen 2 stokjes in de voorlaatste steek, 1 st. in de laatste steek.
Toer 74. 1 losse om te keren, 1 vaste in dezelfde steek, *[2 stokjes, 1 losse, 2 stokjes] in de volgende vaste van de vorige toer, 1 vaste om de 1-losseboog*. Eindigen met 2 stokjes in de voorlaatste toer, 1 stokje in de laatste steek.

11-FAN-PATTERN SMALL
Row 73. ch-3, turn, 2 dc in the first stitch, * sk 2 [2 dc, ch-1, 2 dc] in the next stitch, sk 2, 1 sc *,
*-* repeat. Finish with 2 dc in the penultimate stitch, 1 dc in the last stitch.
Row 74. ch-1, turn, 1 sc in the same stitch, *[2 dc, ch-1, 2 dc] in the next sc of the previous row, 1 sc in the ch-1-bow*. *-* repeat. Finish with 2 dc in the penultimate stitch and 1 dc in the last stitch.  

75
zwart
halve stokjes
76
lblauw
stokjes
77
blauw
halve stokjes
78
wit
stokjes
79=1
zwart
halve stokjes

Toer 79 is meteen weer toer 1.
Row 79 is equal to row 1.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten